image banner
Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 08/TB-HĐND
Ngày ban hành 09/06/2022
Ngày hiệu lực 09/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm 08-TB-HĐND.pdf