image banner
Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám - kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 09/TB-HĐND
Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám - kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm 09-TB-HĐND.pdf