image banner
Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện trong triển khai Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư giai đoạn 2022-2026.
Số ký hiệu văn bản 03-CTr/BTGHU-UBND
Ngày ban hành 06/06/2022
Ngày hiệu lực 06/06/2022
Trích yếu nội dung Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện trong triển khai Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư giai đoạn 2022-2026.
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm 03-BTr_BTGHU-UBND.pdf