image banner
Thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND huyện tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ hoàn thiện thủ tục cấp GCN QSD đất nông nghiệp ngoài đồng sau DĐĐT và chỉnh lý trang tư GCN đối với trường hợp hiến đất, góp đất làm cơ sở hạ tầng.
Số ký hiệu văn bản 792/TB-UBND
Ngày ban hành 21/06/2022
Ngày hiệu lực 21/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND huyện tại Hội nghị kiểm điểm tiến độ hoàn thiện thủ tục cấp GCN QSD đất nông nghiệp ngoài đồng sau DĐĐT và chỉnh lý trang tư GCN đối với trường hợp hiến đất, góp đất làm cơ sở hạ tầng.
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 792_TB-UBND.pdf