image banner
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, trình tại kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XVIII - nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 03/BC-BKT-XH
Ngày ban hành 20/06/2022
Ngày hiệu lực 20/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, trình tại kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XVIII - nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Ánh
Tài liệu đính kèm 03_BC-BKT-XH-618797.pdf