image banner
Nghị quyết cập nhật, bổ sung quy hoạch các tuyến đường giao thông mới vào quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Số ký hiệu văn bản 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/06/2022
Ngày hiệu lực 23/06/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết cập nhật, bổ sung quy hoạch các tuyến đường giao thông mới vào quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm 06_NQ-HĐND.pdf