image banner
Quyết định Triệu tập kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 04/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 27/06/2022
Ngày hiệu lực 27/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Triệu tập kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm quyết điịnh 04 hđnd.pdf