image banner
Kế hoạch thẩm tra của Ban pháp chế trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 02/KH-BPC
Ngày ban hành 27/06/2022
Ngày hiệu lực 27/06/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thẩm tra của Ban pháp chế trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Hà Duy Tiên
Tài liệu đính kèm kh 02 bpc.pdf