image banner
Công văn về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại năm 2022 các xã, thị trấn
Số ký hiệu văn bản 454-CV/HU
Ngày ban hành 27/06/2022
Ngày hiệu lực 27/06/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại năm 2022 các xã, thị trấn
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm CV 454 ngày 27.06.2022 Chuẩn bị tổ chức hội nghị đối thoại năm 2022 các xã, TT_0001.pdf