image banner
Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Số ký hiệu văn bản 38-KH/HU
Ngày ban hành 18/07/2022
Ngày hiệu lực 18/07/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm KH 38 ngày 18.07.2022 Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQ HN lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XIII_0001.pdf