image banner
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Nam Trực năm 2021
Số ký hiệu văn bản 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/07/2022
Ngày hiệu lực 20/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Nam Trực năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm nq 09.pdf