image banner
Thông báo Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Trực đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 01/8/2022
Số ký hiệu văn bản 869/TB-UBND
Ngày ban hành 05/08/2022
Ngày hiệu lực 05/08/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Trực đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 01/8/2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm THÔNG BÁO CK - HUYỆN (QĐ1361-01-8-2022).pdf
Bieu kem TBCK-in.pdf