image banner
Công văn về việc phối hợp tổ chức cấp CCCD cho công dân từ đủ 14 tuổi trên địa bàn
Số ký hiệu văn bản 06/CV-TCT
Ngày ban hành 08/08/2022
Ngày hiệu lực 08/08/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc phối hợp tổ chức cấp CCCD cho công dân từ đủ 14 tuổi trên địa bàn
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm cv 06 ca.pdf