image banner
Công văn về việc rà soát, cung cấp tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi đất trồng lúa thời kỳ từ năm 2000 đến nay
Số ký hiệu văn bản 721/UBND-VP
Ngày ban hành 26/09/2022
Ngày hiệu lực 26/09/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc rà soát, cung cấp tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi đất trồng lúa thời kỳ từ năm 2000 đến nay
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm cv 721.pdf