image banner
Báo cáo kết quả triển khai cuộc vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022
Số ký hiệu văn bản 01-BC/BVĐQHĐNTH
Ngày ban hành 11/10/2022
Ngày hiệu lực 11/10/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai cuộc vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm bc 01.pdf
phụ lục đính kèm.pdf