image banner
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện khóa XVIII - nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 07/BC-KT-XH
Ngày ban hành 03/11/2022
Ngày hiệu lực 03/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện khóa XVIII - nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Ánh
Tài liệu đính kèm bc 07 hđnd.pdf