image banner
Hướng dẫn đăng ký xây dựng mô hình Dân vận khéo năm 2023
Số ký hiệu văn bản 01-HD/BCĐ
Ngày ban hành 07/11/2022
Ngày hiệu lực 07/11/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn đăng ký xây dựng mô hình Dân vận khéo năm 2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sinh
Tài liệu đính kèm Hướng dẫn số 01. HD đăng ký xây dựng mô hình Dân vận khéo năm 2023.pdf
Mẫu 2. Đăng ký mô hình, điển hình DVK 2022.docx