image banner
Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện ủy về việc chuẩn bị cho Tuần lễ Văn hoá - Giáo dục và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Số ký hiệu văn bản 427-TB/HU
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Thường trực Huyện ủy về việc chuẩn bị cho Tuần lễ Văn hoá - Giáo dục và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm TB 427 ngày 11.11.2022 Kết luận của TTHU về việc chuẩn bị cho tuần lễ Văn hóa Giáo dục và ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc_0001.pdf