image banner
Báo cáo tiến độ đăng ký mô hình, điển hình Dân vận khéo năm 2023
Số ký hiệu văn bản 02-BC/BCĐ
Ngày ban hành 15/11/2022
Ngày hiệu lực 15/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tiến độ đăng ký mô hình, điển hình Dân vận khéo năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sinh
Tài liệu đính kèm Báo cáo số 02. BC tiến độ đăng ký mô hình, điển hình DVK.pdf