image banner
Báo cáo tiến độ đăng ký mô hình, điển hình "Dân vận khéo" năm 2023 tính đến ngày 21/11/2022
Số ký hiệu văn bản 03-BC/BCĐ
Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày hiệu lực 21/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tiến độ đăng ký mô hình, điển hình "Dân vận khéo" năm 2023 tính đến ngày 21/11/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sinh
Tài liệu đính kèm Báo cáo số 03. BC tiến độ đăng ký mô hình, điển hình DVK 2022.pdf