image banner
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Kinh tế xã hội
Số ký hiệu văn bản 51-KH/HU
Ngày ban hành 25/11/2022
Ngày hiệu lực 25/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Kinh tế xã hội
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm KH 51 ngày 25.11.2022 Tổ chức HN quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của BCT về phát triển KTXH_0001.pdf