image banner
Báo cáo tiến độ đăng ký mô hình, điển hình "Dân vận khéo" năm 2023 (tính đến ngày 28/11/2022)
Số ký hiệu văn bản 04-BC/BCĐ
Ngày ban hành 29/11/2022
Ngày hiệu lực 29/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tiến độ đăng ký mô hình, điển hình "Dân vận khéo" năm 2023 (tính đến ngày 28/11/2022)
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sinh
Tài liệu đính kèm Báo cáo số 04. BC tiến độ đăng ký mô hình, điển hình Dân vận khéo 28.11.pdf