image banner
Thông báo Giới thiệu chữ ký của các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện Nam Trực khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 24/TB-HĐND
Ngày ban hành 25/11/2022
Ngày hiệu lực 25/11/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Giới thiệu chữ ký của các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện Nam Trực khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Quang Huy
Tài liệu đính kèm tb 24 hđnd.pdf