image banner
Công văn về việc báo cáo kết quả triển khai TTKDTM theo văn bản số 81/KH-UBND ngày 15/06/2022 của UBND tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 948/UBND-VP
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 30/11/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc báo cáo kết quả triển khai TTKDTM theo văn bản số 81/KH-UBND ngày 15/06/2022 của UBND tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm 2022-11-30-13-56-34-01.pdf