image banner
Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII
Số ký hiệu văn bản 52-KH/HU
Ngày ban hành 01/12/2022
Ngày hiệu lực 01/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm KH 52 ngày 01.12.2022 Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII_0001.pdf