image banner
Báo cáo tiến độ đăng ký mô hình, điển hình "Dân vận khéo" năm 2023 tính đến ngày 5/12/2022
Số ký hiệu văn bản 05-BC/HU
Ngày ban hành 06/12/2022
Ngày hiệu lực 06/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tiến độ đăng ký mô hình, điển hình "Dân vận khéo" năm 2023 tính đến ngày 5/12/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sinh
Tài liệu đính kèm Báo cáo số 05. BC tiến độ đăng ký mô hình, điển hình DVK đến 5.12.2022.pdf