image banner
Nghị quyết Của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023
Số ký hiệu văn bản 12-NQ/HU
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 09/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm NQ 12 ngày 09.12.2022 Của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023_0001.pdf