image banner
Kết luận của BCH Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 26/10/2020 về quản lý và phát triển hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 212-KL/HU
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 09/12/2022
Trích yếu nội dung Kết luận của BCH Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 26/10/2020 về quản lý và phát triển hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Kết luận
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm KL 212 ngày 09.12.2022 Kết luận của BCH Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01_0001.pdf