image banner
Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị XH trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản .
Ngày ban hành 22/09/2022
Ngày hiệu lực 22/09/2022
Trích yếu nội dung Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị XH trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị XH trên địa bàn huyện.pdf