image banner
Báo cáo Kết quả đăng ký xây dựng mô hình, điển hình Dân vận kéo để thực hiện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 199-BC/HU
Ngày ban hành 21/12/2022
Ngày hiệu lực 21/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả đăng ký xây dựng mô hình, điển hình Dân vận kéo để thực hiện năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm document (8).pdf