image banner
Quy chế Phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 01/QCPH-TTHĐND-UBND
Ngày ban hành 05/01/2023
Ngày hiệu lực 05/01/2023
Trích yếu nội dung Quy chế Phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Quy chế
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên, Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Quy-che-Phoi-hop-hoat-dong-giua-Thuong-truc-Hoi-dong-nhan-dan-huyen-va-Uy-ban-nhan-dan-huyen-Nam-Truc-nhiem-ky-2021-2026-400845.pdf