image banner
Nghị quyết về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 05/01/2023
Ngày hiệu lực 05/01/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện năm 2023.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm Nghi-quyet-ve-Chuong-trinh-giam-sat-cua-Thuong-truc-Hoi-dong-nhan-dan-huyen-nam-2023..pdf