image banner
Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/01/2023
Ngày hiệu lực 09/01/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm Nghi-quyet-ve-viec-mien-nhiem-Uy-vien-Uy-ban-nhan-dan-huyen-Khoa-XVIII-nhiem-ky-2021-2026.pdf