image banner
Nghị quyết về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/01/2023
Ngày hiệu lực 09/01/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện năm 2022.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm Nghi-quyet-ve-viec-phan-bo-nguon-thu-tien-su-dung-dat-tai-cac-khu-dan-cu-tap-trung-tren-dia-ban-huyen-nam-2022..pdf