image banner
Công văn về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2023.
Số ký hiệu văn bản 47/UBND-VP
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2023.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm CV-don-doc-thuc-hien-nhiem-vu-trong-tam-2023-CT-.pdf