image banner
Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 10/KH-UBND
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2023.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-tren-dia-ban-huyen-Nam-Truc-nam-2023.pdf