image banner
Chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2023
Số ký hiệu văn bản 04-CTr-BCĐ
Ngày ban hành 05/01/2023
Ngày hiệu lực 05/01/2023
Trích yếu nội dung Chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2023
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm Chuong-trinh-so-04.CTr-hoat-dong-cua-Ban-Chi-dao-QCDC-nam-2023.pdf