image banner
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhận dân trên địa bàn huyện năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 63-KH/HU
Ngày ban hành 03/02/2023
Ngày hiệu lực 03/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhận dân trên địa bàn huyện năm 2023.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm Ke-hoach-so-63.-KH-to-chuc-doi-thoai-2023.pdf