image banner
Công văn về việc tập trung chỉ đạo thống kê số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn phục vụ công tác quản lý, tiêm phòng vụ xuân 2023.
Số ký hiệu văn bản 74/UBND-PNN&PTNT
Ngày ban hành 14/02/2023
Ngày hiệu lực 14/02/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc tập trung chỉ đạo thống kê số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn phục vụ công tác quản lý, tiêm phòng vụ xuân 2023.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm Cong-van-ve-viec-tap-trung-chi-dao-thong-ke-so-luong-gia-suc-gia-cam-tren-dia-ban-phuc-vu-cong-tac-quan-ly-tiem-phong-vu-xuan-2023.pdf
BIEU-MAU-THONG-KE-VU-XUAN-2023.xls