image banner
Công văn về việc thực hiện một số biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự công cộng; phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2023
Số ký hiệu văn bản 83/UBND-CAH
Ngày ban hành 15/02/2023
Ngày hiệu lực 15/02/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc thực hiện một số biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự công cộng; phòng chống tác hại của rượu, bia năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Cong-van-ve-viec-thuc-hien-mot-so-bien-phap-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-trat-tu-cong-cong-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-nam-2023.pdf