image banner
V/v triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 102/UBND-PTP
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày hiệu lực 22/02/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2023.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Tiến Duật
Tài liệu đính kèm Cong-van-trien-khai-cong-tac-theo-doi-THPL-trong-linh-vuc-trong-tam-lien-nganh-nam-2023-1-.pdf