image banner
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử lý tịch thu tại huyện Nam Trực.
Số ký hiệu văn bản 64/TB-UBND
Ngày ban hành 23/02/2023
Ngày hiệu lực 23/02/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử lý tịch thu tại huyện Nam Trực.
Hình thức văn bản Nghị Định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Thong-bao-Ve-viec-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-la-tang-vat-phuong-tien-vi-pham-hanh-chinh-xu-ly-tich-thu-tai-huyen-Nam-Truc.pdf