image banner
Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước quý I năm 2023
Số ký hiệu văn bản 07/HĐND-VP
Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực 14/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước quý I năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Cong-van-ve-viec-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-du-toan-thu-chi-ngan-sach-Nha-nuoc-quy-I-nam-2023.pdf