image banner
Công văn về việc phục vụ cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.
Số ký hiệu văn bản 08/HĐND-VP
Ngày ban hành 20/03/2023
Ngày hiệu lực 20/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc phục vụ cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Xuân Sang
Tài liệu đính kèm Cong-van-ve-viec-gui-bao-cao-phuc-vu-cuoc-giam-sat-chuyen-de-cua-Thuong-truc-Hoi-dong-nhan-dan-huyen.pdf