image banner
Công văn về việc tập trung chỉđạo triển khai xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTMkiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
Số ký hiệu văn bản 177/UBND-PNN&PTNT
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc tập trung chỉđạo triển khai xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTMkiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm CV-TAP-TRUNG-CHI-DAO-XD-NTM-GIAI-DOAN-2021-2025.pdf