image banner
Quyết định về việc công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư cho các công trình, dự án trong tháng 03 năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 2124/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/03/2023
Ngày hiệu lực 20/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư cho các công trình, dự án trong tháng 03 năm 2023.
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Quyet-dinh-cong-khai-ke-hoach-von-dau-tu-giao-thang-3.2023.pdf
Bieu-kem-Quyet-dinh-1-.pdf