image banner
Giấy mời dự hội nghị chi trả tiền BTHT cho các hộ có đất nông nghiệp thu hồi và ký biên bản bàn giao đất cho Hội đồng để thực hiện GPMB dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.
Số ký hiệu văn bản 30/GM-HĐ
Ngày ban hành 24/03/2023
Ngày hiệu lực 24/03/2023
Trích yếu nội dung Giấy mời dự hội nghị chi trả tiền BTHT cho các hộ có đất nông nghiệp thu hồi và ký biên bản bàn giao đất cho Hội đồng để thực hiện GPMB dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.
Hình thức văn bản Giấy mời
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lưu Văn Dũng
Tài liệu đính kèm Giay-moi-du-hoi-nghi-chi-tra-tien-BTHT-cho-cac-ho-co-dat-nong-nghiep-thu-hoi-va-ky-bien-ban-ban-giao-dat-cho-Hoi-dong-de-thuc-hien-GPMB-du-an-xay-dung-tuyen-duong-bo-moi.pdf