image banner
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.
Số ký hiệu văn bản 224/TB-UBND
Ngày ban hành 28/03/2023
Ngày hiệu lực 28/03/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.
Hình thức văn bản Giấy mời
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Trung Hiếu
Tài liệu đính kèm TB-KET-LUAN-HOI-NGHI-NTM-2021-2025-.pdf