image banner
Thông tri về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội khuyến học cơ sở và huyện nhiệm kỳ 2023-2028.
Số ký hiệu văn bản 12-TT/HU
Ngày ban hành 28/03/2023
Ngày hiệu lực 28/03/2023
Trích yếu nội dung Thông tri về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội khuyến học cơ sở và huyện nhiệm kỳ 2023-2028.
Hình thức văn bản Thông Tri
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Quang Huy
Tài liệu đính kèm TT-12-ngay-22.03.2023-Lanh-dao-chi-dao-Dai-hoi-khuyen-hoc-co-so-va-huyen-NK-2023-2028_0001.pdf