image banner
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 58/KH-UBND
Ngày ban hành 04/04/2023
Ngày hiệu lực 04/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Lê Đoàn
Tài liệu đính kèm 805_KH_doi_thoai_thanh_nien_nam_2023.pdf